Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 3171
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 1498
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 1476
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 1586
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 1472
6 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları -
7 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 3793
8 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 2862
9 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2221
10 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2235
11 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 2324
12 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2194
13 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2177
14 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 2401
15 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2237
16 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2233
17 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2282
18 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2263
19 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4177
20 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 2262
21 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 2271
22 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 2509
23 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 2308
24 Olecranon Bone Graft: Revisited 2367
25 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 2496
26 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 3755
27 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2193
28 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 2263
29 Tenar çekiç sendromu 2349
30 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 2430
31 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2164
32 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2257
33 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 2761
34 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 2520
35 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 2494
36 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 4507
37 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2165
38 Pott Hastalığı 2456