Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 3419
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 1766
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 1704
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 1793
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 1693
6 Elin Duyu Restorasyonu 86
7 A descriptive study of 972 consecutive cases of carpal tunnel release: role of ancillary procedures 64
8 A neglected closed elbow dislocation with complete brachial artery injury 59
9 Atypically localized glomus tumors 72
10 DORSAL APPROACH FOR VASCULAR REPAIRS IN DISTAL FINGER REPLANTATIONS 62
11 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presentation of three cases 59
12 INCREASING THE ACCURACY OF STERILE MARKER PENS 73
13 The plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 64
14 Surgical treatment of subungual glomus tumors: Experience with lateral subperiosteal and transungual approaches 62
15 The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 61
16 Tissue forceps for stabilizing amputated parts in a finger replantation 62
17 Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 93
18 Volar bilek ganglionlarının cerrahi tedavisi 71
19 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 4124
20 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 3094
21 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2400
22 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2450
23 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 2524
24 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2396
25 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2387
26 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 2571
27 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2443
28 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2411
29 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2484
30 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2470
31 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4383
32 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 2492
33 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 2489
34 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 2723
35 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 2535
36 Olecranon Bone Graft: Revisited 2572
37 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 2736
38 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 3963
39 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2409
40 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 2505
41 Tenar çekiç sendromu 2586
42 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 2658
43 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2380
44 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2498
45 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 3043
46 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 2720
47 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 2720
48 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 4821
49 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2389
50 Pott Hastalığı 2694