Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 3603
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 1923
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 1862
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 1927
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 1843
6 Elin Duyu Restorasyonu 230
7 A descriptive study of 972 consecutive cases of carpal tunnel release: role of ancillary procedures 180
8 A neglected closed elbow dislocation with complete brachial artery injury 155
9 Atypically localized glomus tumors 186
10 DORSAL APPROACH FOR VASCULAR REPAIRS IN DISTAL FINGER REPLANTATIONS 171
11 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presentation of three cases 170
12 INCREASING THE ACCURACY OF STERILE MARKER PENS 204
13 The plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 192
14 Surgical treatment of subungual glomus tumors: Experience with lateral subperiosteal and transungual approaches 186
15 The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 175
16 Tissue forceps for stabilizing amputated parts in a finger replantation 161
17 Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 213
18 Volar bilek ganglionlarının cerrahi tedavisi 190
19 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 4329
20 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 3245
21 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2529
22 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2602
23 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 2677
24 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2538
25 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2536
26 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 2700
27 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2579
28 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2554
29 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2609
30 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2605
31 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4503
32 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 2627
33 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 2636
34 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 2877
35 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 2662
36 Olecranon Bone Graft: Revisited 2737
37 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 2885
38 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 4101
39 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2562
40 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 2670
41 Tenar çekiç sendromu 2750
42 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 2829
43 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2525
44 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2652
45 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 3222
46 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 2872
47 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 2874
48 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 5013
49 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2534
50 Pott Hastalığı 2872