Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 3987
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 2266
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 2177
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 2249
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 2174
6 Elin Duyu Restorasyonu 555
7 A descriptive study of 972 consecutive cases of carpal tunnel release: role of ancillary procedures 489
8 A neglected closed elbow dislocation with complete brachial artery injury 435
9 Atypically localized glomus tumors 483
10 DORSAL APPROACH FOR VASCULAR REPAIRS IN DISTAL FINGER REPLANTATIONS 450
11 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presentation of three cases 457
12 INCREASING THE ACCURACY OF STERILE MARKER PENS 519
13 The plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 509
14 Surgical treatment of subungual glomus tumors: Experience with lateral subperiosteal and transungual approaches 506
15 The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 469
16 Tissue forceps for stabilizing amputated parts in a finger replantation 438
17 Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 509
18 Volar bilek ganglionlarının cerrahi tedavisi 483
19 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 4749
20 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 3584
21 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2818
22 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2910
23 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 2990
24 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2846
25 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2866
26 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 2984
27 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2880
28 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2817
29 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2889
30 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2899
31 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4795
32 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 2941
33 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 2924
34 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 3230
35 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 2953
36 Olecranon Bone Graft: Revisited 3046
37 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 3223
38 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 4391
39 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2870
40 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 2999
41 Tenar çekiç sendromu 3086
42 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 3163
43 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2820
44 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2997
45 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 3551
46 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 3214
47 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 3213
48 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 5400
49 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2849
50 Pott Hastalığı 3235