Op.Dr. İ.Alper AKSAKAL

Yazdır
PDF
ialper Op.Dr. İ.Alper Aksakal 1985 yılında Trabzon’da doğdu. İlköğretimi Samsunda, lise eğitimini Trabzon Yomra Fen Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni 2003 yılında kazandı ve 2009 yılında mezun oldu. Aynı sene Ondokuz Mayıs Üniversitesi Plastik, R ekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümüne başladı. Ve 2015 yılında mezun oldu. 2017 yılına kadar Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde çalıştı.2017 yılında İST-EL EL Cerrahi Mikrocerrahi Gurubu ile beraber calışmaya başladı. Halen İST-EL EL Cerrahi Mikrocerrahi Gurubu ile beraber Gebze Medikal Park Hastanesinde Çalışmaya devam etmektedir.

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

Tez Çalışmaları

 • Perforatör Bazlı Sıçan Karın Derisi Flebinde Epigallokateşin Gallat Maddesinin Flep Yaşayabiliriliğine Olan Etkisinin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2015
 • (Tez Reconstructive microsurgery dergisine 2016 şubat ayında kabul edildi.)

Araştırmalar ve Yayınlar:

YURTİÇİ YAYINLAR

 1. An alternative treatment option to microsurgery for tissue defects of the anterior side of the tibia: Bipediculated flap
  Ismail Kucuker, Ibrahim Alper Aksakal, Hasan Gocer, Nevzat Dabak
  Hand&Microsurgery Journal doi:10.5455/handmicrosurg.195478
 2. A vascularized nerve graft substitute generated in a chamber bioreactor - a preliminary report
  Murat Sinan Engin, Yener Demirtas, Tale Neimetzade, Bulent Ayas, Ibrahim Alper Aksakal, Ahmet Karacalar Hand&Microsurgery doi:10.5455/handmicrosurg.163944
 3. Breast reconstruction using dermoglandular flaps and fat grafting following the resection of unilateral giant fibrocystic changes
  Ismail Kucuker, Musa Kemal Keles, Ibrahim Alper Aksakal
  Archives of Clinical Experimental Surgery
  doi:10.5455/aces.20150818125051

YURTDIŞI YAYINLAR

 1. Çakır B, Küçüker İ, Aksakal IA, Sağır HÖ. Auto-Rim Flap Technique for Lateral
  Crura Caudal Excess Treatment. Aesthet Surg J. 2016 Sep 30. pii: sjw145. PubMed
  PMID: 27694454.
 2. Aydoğdu O, Tuncel U, Gümüş M, Kurt A, Oztürk N, Aksakal IA, Çelik UR, Güzel N,
  Erkorkmaz U. Zinc-coated Foam With Negative Pressure Wound Therapy in the
  Treatment of Challenging Wounds: A New Alternative Interface Material. Wounds.
  2016 Aug 15. pii: WNDS20160815-2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27589360.
 3. Kucuker I, Engin MS, Aksakal IA, Yosma E, Demir A. Caudal Septal Support
  Versus Strut Graft in Achieving the Desired Lateral Profile in Rhinoplasty. J
  Craniofac Surg. 2016 Jun 2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27258706.
 4. Aydoğdu İO, Aksakal IA, Öztürk N, Keleş MK. A Simple Method to Protect the
  Cornea. Facial Plast Surg. 2016 Jun;32(3):328. doi: 10.1055/s-0036-1578568. Epub
  2016 Jun 1. PubMed PMID: 27248034.
 5. Our Treatment Approaches in Severe Maxillofacial Injuries Occurring After Failed Suicide Attempts Using Long-Barreled Guns.
  Kucuker I, Şimşek T, Keles MK, Yosma E, Aksakal IA, Demir A.
  J Craniofac Surg. 2016 Mar;27(2):e133-8. doi: 10.1097/SCS.0000000000002379.
 6. The Effect of Epigallocatechin Gallate on Flap Viability of Rat Perforator Abdominal Flaps.
  Aksakal İA, Küçüker İ, Önger ME, Engin MS, Keleş MK, Demir A.
  J Reconstr Microsurg. 2016 Feb 26. [Epub ahead of print]
 7. The Effect of Chemodenervation by Botulinum Neurotoxin on the Degradation of Hyaluronic Acid Fillers: An Experimental Study.
  Küçüker İ, Aksakal IA, Polat AV, Engin MS, Yosma E, Demir A.
  Plast Reconstr Surg. 2016 Jan;137(1):109-13.
 8. Unintentional Complications After Uneventful Rhinoplasty Operations: Case Reports and a Review of the Literature.
  Keleş MK, Aksakal İA, Park TH, Yağmur Ç, Küçüker İ.
  Aesthetic Plast Surg. 2015 Dec 18. [Epub ahead of print]
 9. A Rare Late Complication of Rhinoplasty: Dorsal Nasal Cyst.
  Aydoğdu İO, Öztürk N, Aksakal İA, Tuncel U.
  Facial Plast Surg. 2015 Oct;31(5):532-533. Epub 2015 Nov 18.
 10. An Easy and Practical Method for Centrifuge under Sterile Settings in Fat Injection Process.
  Aksakal İA, Aydoğdu İO, Küçüker İ.
  Facial Plast Surg. 2015 Aug;31(4):417-8. doi: 10.1055/s-0035-1562880. Epub 2015 Sep 15
 11. Heterotopic Transarticular Replantation: A Functional Reconstruction Design for a Mutilated Hand with Multiple Digit Involvement
  Murat Sinan Engin, MD; İbrahim Alper Aksakal , MD
  JBJS Case Connect, 2015 Mar 25; 5 (1): e25 .
 12. Synchronous treatment of distant defect sites with bridged vacuum-assisted wound closure technique.
  Aksakal IA, Sịmşek T, Engịn MS, Abdullayev A.
  J Hand Surg Am. 2014 May;39(5):1022-3. doi: 10.1016/j.jhsa.2014.02.016
 13. The synergy between endoscopic assistance and extra oral approach in subcondylar fracture repair: a report of 13 cases
  Eroğlu L, Aksakal IA, Keleş MK, Yağmur C, Aslan O, Simşek T.
  Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 Sep;19(5):434-40. doi: 10.5505/tjtes.2013.77292.
 14. Bloodless cleft surgery using vascular clamp
  Eroglu L, Kelahmetoglu O, Aksakal IA, Aslan O.
  J Craniofac Surg. 2012 Sep;23(5):1582. doi: 10.1097/SCS.0b013e31825657c0.
 15. The Y-V-I principle for salvaging distal digit replantation
  Simsek T, Aksakal IA, Eroglu L.
  J Reconstr Microsurg. 2011 Jun;27(5):309-12. doi: 10.1055/s-0031-1278714. Epub 2011 May 18.
 16. Simsek T, Yosma E, Abdullayev A, Demir A, Aksakal IA
  Correction of Overlapping Fifth Toe Deformity with Combination of Z-Plasty and Transposition Skin Flap., Surgery: Current Research, 1 / 2015

BİLDİRİLER

Yurtiçi Sözel Bildiriler

 1. Dr.İbrahim Alper Aksakal, Dr.Yener Demirtaş, Dr. Ahmet Demir Serbest Stil Pediküllü Perforatör Flepler Faktörü 5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 15-17 Aralık 2011
 2. Dr.İbrahim Alper Aksakal, Dr.Osman Kelahmetoğlu, Dr.Yener Demirtaş, Dr. Ahmet Demir Serbest Anterolatral Uyluk Flebiyle
  Rekonstrüksiyonda Alıcı Saha Faktörü 5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 15-17 Aralık 2011
 3. Tekin ŞİMŞEK, Asef ABDULLAYEV, Bülent DEMİR, İbrahim Alper AKSAKAL 'Overlapping Finger' Düzeltilmesinde Z Plasti ve Tek Loblu Deri Flebinin Kombine Kullanımı, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı., 0, 28 / 2013
 4. Tekin ŞİMŞEK, Musa Kemal KELEŞ, İlhami Oğuzhan AYDOĞDU, Yener DEMİRTAŞ, İbrahim Alper AKSAKAL. Behçette Görülen Piyoderma Gangrenozum Tedavisinde Serbest Flep ile Rekonstrüksiyon , Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı , 0, 31 / 2012 [Ulusal]
 5. Tekin ŞİMŞEK, İlhami Oğuzhan AYDOĞDU, Musa Kemal KELEŞ, İbrahim Alper AKSAKAL. Multibıl Subungal Piyojenik Granülom; Venlafaksin ve İbuprofen Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olabilir mi?, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 0, 31 / 2012
 6. Tekin ŞİMŞEK, Musa Kemal KELEŞ, İbrahim Alper AKSAKAL, Volkan TAYFUR, Ahmet DEMİR, Ethem GÜNEREN, Ahmet Veysel POLAT. Ön Kol Seviyesindeki Damar Onarım Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi: Retrospektif Klinik Çalışma. , 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.Trabzon. , 0, 15 / 2010
 7. Lütfi EROĞLU, Osman KELAHMETOĞLU, İ.Alper AKSAKAL, Tekin ŞİMŞEK. Karşı Taraf Kompozit Kaş Grefti İle Kirpik Rekonstrüksiyonu., 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. Trabzon., 0, 15 / 2010
 8. Tekin ŞİMŞEK, İbrahim Alper AKSAKAL. Distal Dijital Replantasyonun Kurtarılmasında Y-V-I Pedikül Uzatma., 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. Trabzon. , 0, 15 / 2010
 9. Lütfi EROĞLU, Ozan ASLAN, İbrahim Alper AKSAKAL, Osman KELAHMETOĞLU, Tekin ŞİMŞEK. Kondil Kırıklarında Endoskopik Yaklaşım Deneyimlerimiz., 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. , 0, 15 / [Ulusal]

KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ

 • "Surgical Approaches to the Facial Skeleton", Chapter 1 ,Basic Principles

KONGRE KATILIMLARI

 1. 15-19 Kasım 2011 Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği X. Temel Mikrocerrahi Kursu
 2. 32. Ulusal TPRECD Kongresi 15-19 Eylül 2010
  15-17 Aralık 2011 5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
 3. VI. Rinoplasti Kursu ve II. İstanbul Uluslararası Rinoplasti Kursu 10-12 Mayıs 2013
 4. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursları-I 7-8 Ocak 2011
 5. 12-19 Nisan 2014 7.Plastik Cerrahi Okulu
 6. Ulusal TPRECD Kongresi 29 Ekim - 1 Kasım 2014