Doç. Dr. İsmail Bülent ÖZÇELİK

Yazdır
PDF
Doçent Dr. İsmail Bülent Özçelik 1972 yılında Konya’nın Ilgın ilçesinde doğdu. İlkokulu Akşehir Yıldırım İlkokulu, orta okulu Akşehir Atatürk orta okulunda tamamladı. Kayseri Fen lisesinde başladığı lise öğretimine son döneminde geldiği Akşehir Lisesinde devam ederek mezun oldu. 1989 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. 1996 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine ihtisas yapmak üzere katıldı. 2000 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı.

1996 yılında Şişli Etfal Hastanesi Mikrocerrahi Kursuna katıldı. 1996–2000 seneleri arasında ihtisas süresince Aksaray Vatan Hastanesi El Cerrahisi Bölümünde çalıştı. 2000–2005 seneleri arası Sultançiftliği Devlet Hastanesinde çalışmaya devam eden Dr Özçelik  2003 senesinde İST-EL El cerrahisi, Mikrocerrahisi ve Rehabilitasyon Grubu ile beraber çalışmaya başladı. 2005 senesinde devlet görevinden istifa ederek; İST-EL El cerrahisi, Mikrocerrahisi ve Rehabilitasyon Grubu ile beraber Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi El Cerrahi ve Mikrocerrahi Ünitesinde göreve başlayan Dr. İsmail Bülent Özçelik halen burada görevine devam etmektedir. 2007 senesinde  Almanya Klinik für Handchirurgie Bad Neustadt an der Saale‘de bir süre el bileği artroskopisi ve el bileği hastalıklarının tedavisi konusunda eğitim almıştır. 2010 senesinde Fransa Strasburgta ileri el bileği artroskopisi kursuna katılan Dr. Özçelik 2011 senesinde Fransa’da düzenlenen el bileği artroskopi turuna katılmıştır. 2012 yılında Doçentlik ünvanını almıştır. Dr. Özçelik’in üyesi olduğu dernekler;

  • Türk el ve üst ekstremite cerrahisi derneği
  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
  • Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
  • Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu(FESSH)
  • EWAS European Wrist Arthroscopy Society

YAYINLAR

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
2- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
3- Ekstremite Rekonstrüksiyonu Ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği (ASAMİ TÜRK)
4- Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği (TEÜECD)
5- Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği (RMCD)
6- European Wrist Arthroscopy Society (EWAS)
7- Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH)
ESERLER
A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A1- İ.B Ozçelik ,H. Purisa,B. Mersa, I. Sezer, E.Erturer, O.Ergun, Başparmak distal uç ampütasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008;42(4):252-7. DOI:10.3944/AOTT.2008.252
A2- I.B Ozcelik, S Tuncer ,H Purisa, I Sezer, B Mersa , F Kabakas, P Celikdelen. Sensory outcome of fingertip replantations without nerve repair. Microsurgery 2008;28(7):524-30, DOI 10.1002/micr.20543
A3- M.Uzun, E.Erturer, I.Ozturk, S. Akman, F.Seckin, I.B Ozcelik. Dengesiz intertrokanterik femur kırıklarının proksimal femoral çivi ile tedavisi sonrasında geç dönem radyografik komplikasyonlar ve bunların fonksiyonel sonuçlara etkileri. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009;43(6):457-63. DOI:10.3944/AOTT.2009.457
A4- I.B Ozçelik, F. Kabakas, B. Mersa,H. Purisa, I. Sezer, E.Erturer. Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft. The Journal of Hand Surg (Eur Vol). 2009;34(5):638-42. DOI:10.1177/1753193409104494
A5- I.B Ozçelik, H Purisa, I Sezer, B Mersa, F Kabakaş,S Tuncer, P.Celikdelen Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15(2):164-70
A6- B Mersa, I.B Ozcelik,F Kabakas, B Sacak, A. Aydin. Olecranon bone graft: revisited. Tech Hand Up Extrem Surg. 2010;14(3):196-9
A7- B Mersa, I.B Ozçelik, O Pilanci, SV Kuvat. Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand. The Journal of Hand Surg (Eur Vol) , 2010, 35(5):429-30 , DOI: 10.1177/1753193409353499
A8- I.B Ozçelik,SV Kuvat, B Mersa,O Pilancı. Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(4):337-9. DOI: 10.3944/AOTT.2010.2324
A9- B Mersa, B Ozçelik, SV Kuvat, O Pilanci An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. Indian J Plast Surg.2010;43(2):228-9
A10-.S. Brunetti, B. Özçelik, G. Garavaglia, C. Fusetti, F. Kabakas and B. Mersa Re: Özçelik B, Kabakas F, Mersa B. Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon bonegraft. The Journal of Hand Surg (Eur Vol). 2009, 34: 638 -42 The Journal of Hand Surg (Eur Vol). 2011;36(3):253 DOI: 10.1177/1753193410396529
A11- S Tuncer, IB Ozcelik, B Mersa, F Kabakas, T Ozkan. Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. Ann Plast Surg 2011;67(2):114-8 DOI: 10.1097/SAP.0b013e3181f211e1
A12- R.E. Erturer, C.Sever, M.M. Sonmez, I.B.Ozcelik, S.Akman, I.Ozturk. Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. J Shoulder Elbow Surg. 2011;20(3):449-54. DOI:10.1016/j.jse.2010.11.023
A13- B Ozcelik, O Egemen, B Sacak. How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. The Journal of Hand Surg (Eur Vol). 2011;36(6):518-9. DOI: 10.1177/1753193411409133
A14- SJ Sebastin, R Sabapathy, B Ozcelik, O Egemen. Re: Ozcelik B, Egemen O, Sacak B. How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. J Hand Surg Eur. 2011, 36: 518-9. The Journal of Hand Surg (Eur Vol). 2011;36(7):617-8 DOI: 10.1177/1753193411414468
A15- I.B Ozçelik, B Mersa, F Kabakaş, B Saçak, SV Kuvat. Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. Arch Orthop Trauma Surg. 2011;131(4):567-72
A16- RE Erturer, A Çınar,MM Sönmez, A Kara, I.B Ozçelik, I Özturk Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions.European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology .2011
DOI: 10.1007/s00590-011-0900-0
A17- M.Uzun,Ş. Akman, F. Seçkin ,E. Ertürer, M. Bülbül, İ. Öztürk, İ.B. Özçelik, Konservatif tedavi uygulanan plato tibia kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar uyumlu mudur?, Nobel Medicus , Nobel Med 2011; 7(3): 53-59
A18-. I.B Ozçelik, E Erturer, B Mersa, H Purisa, I Sezer, S Tuncer, F Kabakaş, SV Kuvat. An alternative classification of occupational hand injuries based on etiologic mechanisms: The ECOHI classification. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012;18(1):49-54.
DOI: 10.5505/tjtes.2011.45656.
A19- Henderson J, Chapman P, Ozcelik B, Egemen O. Re: Ozcelik B, Egemen O, Sacak B. How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. J Hand Surg Eur. 2011, 36: 518-9. J Hand Surg Eur Vol. 2012;37(1):83
A20- Sacak B, Tosun U, Egemen O, Sucu DO, Ozcelik IB, Ugurlu K. Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue. J Craniofac Surg. 2012;23: 1120-1124 DOI: 10.1097/SCS.0b013e31824e2a39
A 21- İB Özçelik, SV Kuvat, B Saçak, B Mersa, Kabakas F., Purisa H., Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases European Orthopaedics and Traumatology 2012;3(1), 89-93, DOI: 10.1007/s12570-012-0086-x
A 22 Ozçelik B, Mersa B, Yesiloglu N. An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine. J Hand Surg Am. 2013 Mar;38(3):622-3. doi: 10.1016/j.jhsa.2013.01.023.

B- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1- B Özçelik, M Kuçukkaya, R Özbal, İ Öztürk, Ü Kuzgun, 5.EFORT Kongresi konferansı dahilinde "5.EFORT Congress" bildiri kitapçığındaki "İlizarov Treatment in adult femoral fractures", 24 pp., Rhodes- Greece, 2001
B2- A.Aydın, I Sezer, İB Özcelik, H Purisa, B Mersa, FESSH XI congress konferansı dahilinde "The Journal of Hand Surg (Eur Vol)31B supplement 1" bildiri kitapçığındaki "Distal finger replantation results", 11 pp., Glasgow, Scotland, 2006

C- Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
D1- E Ertürer, M Tezer, B Özçelik Tüberküloz Spondilit (Pott Hastalığı). Heybeliada Tıp Bülteni. 2003;9:37-43.
D2- IB Ozçelik, S Oztaş Synovyal tüberkülozda genel prensipler:Tanı ve tedavi yaklaşımları;Heybeliada Tıp Bülteni 2003;9(1):36-8
D3- IB Ozçelik, H Purisa, I Sezer, B Mersa, A Aydin. Distal interfalangeal eklem ve distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları.Acta Orthop Traumatol Turc. 2006;40(1):62-6.
D4- IB Ozçelik, A Aydin, I Sezer, S Oztaş. El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı Acta Orthop Traumatol Turc. 2006;40(3):255-9
D5- A Aydin, IB Ozçelik, H Purisa, B Mersa, I Sezer. Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği.Türkiye klinikleri J.Orthop&Traumatol-Special Topics 2009;2(2):37,42
D6- İ.B Özçelik, H Çift, K Özkan, E Ertürer, E Üğütmen. El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi 2011, 26(1):10-3. Doi:10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.10
D7- İ.B Ozçelik, B Mersa, F Kabakaş, SV Kuvat Thenar hammer syndrome; olgu sunumu Turkiye Klinikleri J Med Sci Doi:10.5336/medsci.2011-23864
D8- I.B Ozçelik, B Mersa, Aydın.A., S Tuncer, SV Kuvat. Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;Ön klinik çalışma Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi , Turk plast surg 2011;19 (2)
D9- P. Çelikdelen, İB Özcelik, H Purisa, I Sezer, B Mersa, A Aydın, Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız, El ve Mikrocerrahi 2012;1(1):3-6 Doi:10.2399/emd.12.65375
D10- İB Özcelik, M Yazar, B Mersa, F Kabakaş, E Ertürer, S Purisa, Artroskopik tamir yapılan Triangular Fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları Göztepe Tıp Dergisi 27(2):62-67,2012
doi:10.5222/J.GOZTEPETRH. 2012.062

E- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1- M.Küçükkaya, B.Özçelik, Ç.Koçkesen, E.Ertürer, İ.Öztürk, Ü.Kuzgun, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresı" bildiri kitapçığındaki "Femur kırıklarının tedavisinde sirküler eksternal fiksatörlerin yeri", 560 pp., Antalya, 2001.
E2- İB Özcelik, I Sezer, H Purisa, IX Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "IX Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "El bileği anestezisi ve minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme girişimi", 158-61 pp., Bodrum, 2004
E3- İB Özcelik, T Sülün., S Öztas, IX Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "IX Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi " bildiri kitapçığındaki "El vel bileği yerleşimli synovyal tuberkuloz olguları", 240-4 pp., Bodrum, 2004
E4- İB Özçelik., H Purisa, İ. Sezer, A. Aydın, B Mersa, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "27. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Distal interfalangeal eklem ve distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları", 185-6 pp., Konya, 2005
E5- İB Özcelik, P.Çelikdelen, I Sezer, H Purisa, S Yılmaz Altunbay, X Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "X Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Distal uç replantasyonlarda duysal iyileşme değerlendirme sonuçları", 123-6 pp., Antalya, 2006
E6- P. Çelikdelen, S.Yılmaz Altunbay, İB Özcelik, B Mersa, F.Kabakas, X Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "X Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız", 208 pp., Antalya, 2006
E7- Aydın A., B.Mersa, İB.Özçelik, P Çelikdelen, XX. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Acta Orthop Traumatol Turc 41supp 3" bildiri kitapçığındaki "Travmatik brakial pleksus yaralanmalarında tedavi yöntemleri ve sonuçlarımız", 77 pp., Ankara, 2007
E8- İB Özçelik, F.Kabakas , B.Mersa, H Purisa, I Sezer, XX. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Acta Orthop Traumatol Turc 41supp 3" bildiri kitapçığındaki "Distal falanks defektli psöidoartrozlarında olekranon kemik grefti ile rekonstruksiyon", 227 pp., Ankara, 2007
E9- İB Özçelik, B Mersa., H Purisa, I Sezer, F Kabakas., S Tuncer, XX. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Acta Orthop Traumatol Turc 41 supp 3" bildiri kitapçığındaki "2000-2007 seneleri arası yapılmış 523 adet replantasyonun retrospektif değerlendirilmesi", 227 pp., Ankara, 2007
E10 B.Mersa, İB Özçelik, H Purisa, I Sezer, S Tuncer, F Kabakas., XX. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Acta Orthop Traumatol Turc 41supp 3" bildiri kitapçığındaki "Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon sonuçlarının değerlendirilmesi", 227 pp., Ankara, 2007
E11- E.Ertürer, İ.B.Özçelik, B.Mersa, F.Kabakaş, S.Tuncer, İ.Sezer, H.Purisa, 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İş kazası sonucu gelişen travmatik el yaralanmalarında etiyolojik sınıflandırma.", 61 pp., İzmir, 2008
E12- S.Tuncer, İB Özcelik, I Sezer, H Purisa, B.Mersa, F.Kabakas, , P. Çelikdelen, 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sinir onarımı yapılmamış distal uç replantasyonlarda duysal iyileşme sonuçları", 79 pp., İzmir, 2008
E13- H.Purisa, İB. Özçelik, İ. Sezer, B. Mersa, A. Aydın, IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi konferansı dahilinde "IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tip 2 distal uç amputasyonlarda ıntrameduller venoz drenaj tekniği sonuçları" Antalya, 2009
E14- İB.Özçelik, SV. Kuvat, B.Mersa, Ö. Pilancı, XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu" Adana, 2009
E15. B Mersa, İB Özçelik, SV Kuvat, Ö Pilancı, 32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. konferansı dahilinde "32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi." bildiri kitapçığındaki "Radial arterin nadir bir anomalisi.", 54 pp., Trabzon, 2010
E16. B Mersa, İB Özçelik, Ö Pilancı, SV Kuvat., 32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. konferansı dahilinde "32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi." bildiri kitapçığındaki "Elde atipik tutulumlu tüberküloz tenosinovit olgusu.", 74 pp., Trabzon, 2010
E17 B Özçelik, E Ertürer, H Purisa, B Mersa, F Kabakaş, S Sarı, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tip IIIC açık kırıklı ön kol yaralanmalarının acil tedavisinde plak- vida tespiti" Antalya, 2011
E18 B Özçelik, E Ertürer, B Mersa, M Yazar, F Kabakaş, C Sever, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Triangular fibrokartilaj kompleksinin periferik (Palmer tip 1b) yırtıklarında artroskopik onarım sonuçlarının işlevsel olarak değerlendirilmesi" Antalya, 2011
E19 B Özçelik, B Mersa, S Tuncer, E Ertürer, M Yazar, S Sarı, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson - Watson tekniği ile bağ rekonstruksiyonunun erken dönem sonuçları" Antalya, 2011
E20 İ.B.Özçelik, B.Mersa, F.Kabakaş, N.Yeşiloğlu, E.Ertürer, S.Tuncer. Skafoid Avasküler Pseudoartrozu Tedavisinde Dördüncü Ekstansör Kompartman Arter Pediküllü Radius Kemik Flebi Kullanımı. 5. Ulusal Rekonstriktif Mikrocerrahi Kongresi. Bodrum, 2011, s33.
E21 B.Mersa, F.Kabakaş, İ.B.Özçelik, İ.Sezer, H.Purisa, N.Yeşiloğlu, S.Tuncer, E.Ertürer, A.Aydın. Parmak Replantasyonlarında Volar Venlerin Kullanımı. 5. Ulusal Rekonstriktif Mikrocerrahi Kongresi. Bodrum, 2011, s32
E22 İ.B.Özçelik, Ö Plancı, H.Purisa, B.Mersa, F.Kabakaş, İ.Sezer, B Saçak , Araç tekerleği tarafından ezilen ayak sırtı yaralanmalarında distal bazlı sural ada flebi kullanımı. 5. Ulusal Rekonstriktif Mikrocerrahi Kongresi. Bodrum, 2011, s23
E23 Serdarın sunduğu sunu voler el bileği ganglionları ekim 2012 trabzon

F- Diğer yayınlar:
F1- Mersa B, Gürkan A, Ozçelik B, Kaçar S, Varılsüha C, Turunç V, Baş S, Server S. Anastomosis of accessory arteries via microsurgical technique in renal transplantation. Transplantation Proceedings,Transplant Proc. 2011;43(3):819-21 DOİ:10.1016/j.transproceed.2011.01.114 (Branş dışı yayın)